Årsmøte 2020

Publisert i Uncategorized den 19. februar 2020


*NB! ÅRSMØTET ER UTSATT INNTIL VIDERE PÅ GRUNN AV SITUASJONEN RUNDT KORONAVIRUSET. NY DATO VIL BLI ANNONSERT HER OG PÅ KLUBBENS FACEBOOKSIDE.

Til medlemmene i Arendal Innebandyklubb

Innkalling til årsmøte i Arendal IBK 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Innebandyklubb. Årsmøtet avholdes mandag 30. mars 2020 på Stinta skole (rom opplyses senere).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars som er senest to uker før årsmøtet til arendalibk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.arendal-ibk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Innebandyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Innebandyklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Innebandyklubbs lov som publiseres på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Peter Riis kontaktes på peterri@online.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret