Årsmøte 2020

Publisert i Uncategorized den 19. februar 2020


Årsmøte Innkalling til årsmøte i Arendal IBK

Til medlemmene i Arendal Innebandyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Innebandyklubb. Årsmøtet skulle opprinnelig blitt avholdt i mars, men måtte utsettes som følge av koronaepidemien.

Årsmøtet avholdes torsdag 11. juni kl. 18 på Teams. Meld deg på ved å sende en e-post til arendalibk@gmail.com innen 09.juni, så sender vi ut den elektroniske invitasjonen dagen før.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 04.juni til arendalibk@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene om lag en uke før årsmøtet på www.arendal-ibk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Innebandyklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Innebandyklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Innebandyklubbs lov som publiseres på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Peter Riis kontaktes på peterri@online.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret