Årsmøte

Årsmøte for Arendal IBK 2023 ble avholdt i Kulturkammeret onsdag 20. mars 2024

Sakspapirer: 

00 Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Arendal IBK (PDF)

01 Forretningsorden  (PDF)

02 Årsberetning 2023 (PDF) 

03 Ingen innkomne forslag

04 Forslag medlemskontingent og avgifter 2024 (PDF)

05 Regnskap 2023 og Budsjett 2024 (PDF)

06 Organisasjonsplan Arendal IBK 2024 (PDF)

07 Valgkomiteens innstilling 2024 (PDF)