Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte for 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars 2019 kl. 18.00 i musikkrommet på Stinta skole.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar 2019 til arendalibk@gmail.com, eller per post til leder: Peter Riis, Tors vei 1, 4846 Arendal.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.arendal-ibk.no

Velkommen til årsmøte!


Dokumenter


Med vennlig hilsen

Styret