Medlemskontigent

Medlemskontingent 100,- kr per kalenderår

Barneidrett (4-6 år)

kr
400,-
Mini-lag (6-11 år)

kr
600,-
Junior utøvere (12-17 år)

kr
800,-
Seniorutøvere (18 år - )
tilbud om en (1) trening pr uke
kr
800,-
Seniorutøvere (18 år - )
tilbud om to (2) treninger pr uke
kr
1200,-
Trim/rekrutt (16 år - )
kun en (1) trening pr uke
kr
600,-