Barneidrett

Barneidrett er et tilbud for barn under skolealder som ønsker aktivitet og lek i Stintahallen en gang i uka. Barneidretten er foreldrestyrt. Vi har for tiden ikke tilbud om barneidrett, siden vi mangler trenere. Er du en forelder som ønsker å bidra? 

Kontakt leder i AIBK Tom Østergaard på tlf. 450 65 556.