Styret og administrasjon

Klubbens styre og administrasjon består av følgende personer:

Leder og økonomiansvarlig: Peter Riis
Mobil: 417 86 114, e-post: peterri@online.no 

Nestleder: Åse Marie Landsverk
Mobil: 995 33 885, e-post: aasemarielandsverk@icloud.com

Styremedlem: Hilde Haukom
Mobil: 980 10 013, e-post: hilde@atskog.no  

Styremedlem: Baste Rimestad
Mobil: 474 64 505, e-post: basterimestad@hotmail.com

Styremedlem: Kjell Gaute Hartvigsen
mobil: 466 21 035, e-post: kghartvigsen@hotmail.com

Varamedlem: Tone Rø
mobil: 450 44 480, e-post: tone.ro.62@gmail.com

Varamedlem: Torfinn Varpe
mobil: , e-post: Torfinn.varpe@gmail.com

Materialforvalter
Tom Østergaard
mobil: 450 65 556, e-post: ostergaard.tom@gmail.com

Henning Myhrer
mobil: 911 87 841, e-post: henning.myhrer@gmail.com