Årsmøte i AIBK

Publisert i Uncategorized den 29. februar 2024


Velkommen til årsmøte i Arendal Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 1830 på Kulturkammeret i Arendal, Celle 3.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 6. mars til e-post arendalibk@gmail.com

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på http://arendal-ibk.no

Håper vi sees!